TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Asko Øst - Nytt kjølelager
Hovedbæresystem i stål og prefab. betong.
Det nye kjølelageret er lokalisert sammen med eksiterende sentrallager og Asko Øst sine lager på Deliskogen. Det nye kjølelageret får et samlet gulvareal på omlag 17.000 m2 og en innvendig takhøyde på omlag 25 meter med tilknyttede arealer for kontor, miljøstasjon, tekniske rom etc. på ca. 4.000m2. I tillegg kommer ombygging av eksiterende lager, ca. 7.000 m2 til kjølelager samt opparbeidelse av utomhus areal. Totalt omfatter prosjektet 28.700 m2.
askokj%C3%B8lelager