Bright_Logomeny
TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
Elektro
Ramme_Hvit
Elektro_Topp
bright_logomeny
Ny skole Rakkestad
 
Kirkeng Barneskole i Rakkestad. 
Nytt skolebygg med 7 klasserom samt rom for SFO, tekstil og matstell.
Innvendig ombygging av eksisterende bygning. Ferdigstilt i 2016