TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
PDMT
PDMT er politi- og lensmannsetatens nasjonale service- og kompetansesenter innen materiell, IKT, EBA og samband. Bygget består i hovedsak av en kontordel med ca 60 arbeidsplasser og en lagerdel.

• 5000 m2
• Jaren
PDMT