TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Kristian Augusts gate
Kristian Augusts gate 23 er lokalisert midt i Oslo sentrum og er et eks kontorbygg fra 1951 på ca 8.000m2 hvor fasaden er vernet.
BRIGHT rådgivende ingeniører vvs AS har hatt ansvaret for både forprosjektet og detaljprosjektering.
Eksisterende bygning er skannet og benyttet som underlag i detaljprosjekteringen.
Bygget oppføres som FutureBuilt der ombruk og gjenbruk har stått i fokus hele veien og ferdigstilles høsten 2021.
Vi har prosjektert sanitær-, vannbåren varme, sprinkler-, isvanns- og luftbehandlinganleggene.

Energikilde: Fjernvarme og isvannskjøling
Varmeeffekt: 860kW
Kjøleeffekt: 410kW

Tiltakshaver: Høegh Eiendom AS
Hovedentreprenør: Seltor Gruppen AS
Oppdragsgiver(e): Bjerke Rør AS og Bjerke Ventilasjon AS

Se hvordan man har planlagt gjenbruk av materialer her

Om FutureBuilt:
FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.
Norges første sirkulære næringsbygg med vernestatus.