TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
FUSen solenergi på Asko Vestby 
Norgesgruppen og ASKO bestemte seg for å ta klimaansvar, og gjøre noe med utfordringene. Nå er utbyggingen av Norges største solkraftverk på 2500 m2 med solpaneler ferdig. FUSen er prosjektleder for utbyggingen. Olje og Energiminister Tord Lien åpnet anlegget 7. oktober 2014.
Bright rådgivende ingeniører elektro har stått for prosjektering og tilrettelegging av de elektriske anleggene.​