TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Rena Idrettsparken boliger
IDS/DMA (bygg 841) er et kombinert kontor- og industribygg på ca 10.000m2 plassert på Arsenalet på Kongsgårdsmoen utenfor Kongsberg.
BRIGHT rådgivende ingeniører vvs AS har deltatt i både forprosjekt og detaljprosjekt.
Vi har prosjektert sanitær-, vannbåren varme, gatevarme-, sprinkler-, trykkluft, isvanns- og luftbehandlingsanleggene.

Spesielt for prosjektet:
ESFR-sprinkleranlegg i lagerhaller pga krav om lagringshøyde og ingen reolsprinkling.
Klimakrav El.mek (ESD-krav) i form av avfuktning og befuktning med et tillatt temperaturavvik på ±2∞.

Bygget ble overlevert våren 2021.

Energikilde: Fjernvarme  og fjernkjøling
Varmeeffekt: 920kW
Kjøleeffekt: 500kW
Luftmengdebehov: ca 130000m3/h

Tiltakshaver: Kongsberg Teknologipark AS
Leietager: Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA)
Hovedentreprenør: POB AS
Oppdragsgiver(e): Bravida Rør AS og Randem & Hubert AS