TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Valle, Helsfyr
Valle Helsfyr består av 4 separate kontorbygg, Valle Wood(A), Valle View(B), Valle Vision(CD) og Valle Value(E) med en samlet bygningsmasse på ca 62000m2 og høyeste bygg på 14 etasjer.
BRIGHT rådgivende ingeniører har deltatt i detaljprosjektering av vvs-anleggene for bygg A og B hvor begge er utført som samspills-entrepriser.

Vi har også deltatt i forprosjektfasen og utarbeidelse av kravspesifikasjon for bygg CD med et samlet areal på 22.000m2 og har byggestart høsten 2021.

Alle bygg med unntak av bygg B er klassifisert som BREEAM Excellent. Bygg B har fått energimerket B.

Samlet areal for byggene BRIGHT rådgivende ingeniører AS har detaljprosjektert er ca 30000m2 hvor bygg A er på ca 7000m2 og oppført i massivtre.
Spesielt for dette prosjektet er at det er avsatt kapasitet på tekniske anlegg til fremtidig utbygging og trykkøkinganlegg pga høyhusene.

Vi har prosjektert sanitær- vannbårent varme-, isvanns-, og luftbehandlingsanleggene.
Vi har også bistått ansvarlig prosjekterende på sprinkler med å tegne opp sprinkleranleggene.

Energikilde: Fjernvarme og isvannskjøling
Varmeeffekt: 350+1200kW
Kjøleeffekt: 410+1400kW
Luftmengdebehov: 72000m+205620m3/h


Tiltakshaver: Union Eiendomsforvaltning AS
Oppdragsgiver(e): Bjerke Ventilasjon AS, HR-Rør AS/HR-Sprinkler AS og Union Eiendomsforvaltning AS