TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Prosjekter BRIGHT rådgivende ingeniører vvs 
/vvs/prosjekt/marinlyst/marien_lyst_night_v1.jpg?x1=70&x2=604&y1=42&y2=507
Marienlyst skole
Marienlyst skole i Drammen er en av Norges første skoler med passivhusstandard.
/vvs/prosjekt/hadeland/hadeland_vgs.jpg
Hadeland vg skole
Ny videregående skole som skal fungere som skole, kulturhus og idrettsanlegg.
/vvs/prosjekt/rena/rena_idrettsparken_2.jpg
Rena Idretssparken
Idrettsparken boliger er utviklet for vervede og yngre befal, og samtidig tilpasset barnefamilier.
/vvs/prosjekt/Over-slottsgate-drammen/slotsgate.jpg
Øvre Storgate Drammen
Øvre Storgate 45 ligger sentralt i Drammen helt inntil Drammenselva ved nye Øvre Sund bru.
/vvs/prosjekt/pdmt/pdmt.jpg
PDMT
PDMT er politi- og lensmannsetatens nasjonale service- og kompetansesenter innen materiell, IKT, EBA og samband.
/vvs/prosjekt/Bulkpark/Bulk%20park.jpg
Bulk park, Lindeberg
Bright rådgivende ingeniører vvs As har detatt i detaljprosjekteringen 3 stk lager- og industribygg Bulk park på Lindeberg mellom Oslo og Gardermoen p tilsammen ca 12000m2.
/vvs/prosjekt/Dovrekvartalet-lillestrom/Dovrekvartalet.jpg
Dovrekvartalet, Lillestrøm
Prosjektet består av 5 frittstående boligblokker (D1-D5) p tilsammen ca 28000 m2 og 209 stk leiligheter sentralt i Lillestrøm sentrum og hvor høyeste bygning er på 17 etasjer.
/vvs/prosjekt/volmax/Volmax.jpg
Volmax, Kongsberg
Bygget er et nytt kontor- og verkstedbygg på ca 2000m2 plassert på Toppen Næringspark i Kongsberg. Vi har prosjektert luftbehandlingsanleggene.
/vvs/prosjekt/vikersund_bad/Vikersund%20bad.JPG
Vikersund Bad
Vikersund bad består av eksisterende bygningsmasse ca 12000m2 og med trinnvis utbygging over mange år.
/vvs/prosjekt/Valle/Valle.JPG
Valle, Helsfyr
Valle Helsfyr består av 4 separate kontorbygg, Valle Wood(A), Valle View(B), Valle Vision(CD) og Valle Value(E) med en samlet bygningsmasse på ca 62000m2 og høyeste bygg på 14 etasjer.
/vvs/prosjekt/Ruter/Ruter.jpg
Ruter, Bærum
Vi har deltatt i utarbeidelsen av kravspesifikasjon vvs-anlegg ny bussvaskehall i Bærum. Anlegget har en kapasitet på 100 stk bussvask i døgnet og har et areal på ca 400m2.
/vvs/prosjekt/Roa%20bad/Roa%20bad.jpg
Røa bad
Røa bad har et samlet areal på ca 11000m2 og består av parkeringskjeller, badeanlegg, ELIXIA treningssenter, KIWI-butikk og 59 stk leiligheter fordelt på 3 blokker.
/vvs/prosjekt/Moleteknisk%20lab%20TI%2C%20Kongsberg/TI.JPG
Måleteknisk Lab, Kongsberg
Måleteknisk lab, bygg 74 på Kongsberg Teknologipark med et areal på ca 260m2 inkl kontorer.
/vvs/prosjekt/Kristian%20Augusts%20gate%2023%2C%20Oslo/KA23.JPG
Kristian Augusts gate
Kristian Augusts gate 23 er lokalisert midt i Oslo sentrum og er et eks kontorbygg fra 1951 på ca 8.000m2 hvor fasaden er vernet.
/vvs/prosjekt/Kongsberg%20Teknologipark/oversiktsbilde_kongsberg2.jpg
Kongsberg Teknologipark
BRIGHT rådgivende ingeniører vvs AS har rammeavtale med Kongsberg Teknologipark vedr prosjektering av vvs-anlegg.
/vvs/prosjekt/IDS-DMA%2C%20Kongsberg/arsenalet.jpg
IDS/DMA bygg 841
IDS/DMA (bygg 841) er et kombinert kontor- og industribygg på ca 10.000m2 plassert på Arsenalet på Kongsgårdsmoen utenfor Kongsberg.
/vvs/prosjekt/Falketunet/Falketunet.JPG
Falketunet, Bærum
Falketunet ligger på Storøya i Bærum og består av 3 frittstående blokker på tilsammen ca 3200m2 som inneholder 31 stk leiligheter og felles parkeringskjeller.
/vvs/prosjekt/sportX/Spor%20X.jpg
Spor X
Kontorbygg i massivtre på 6800m2 og 10 etasjer og mål om å skal bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg med bla kortreiste og miljøvennlige materialer fra skogene i og rundt Drammensområdet.