TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Asko Øst, ny frys trinn 1 og 2
Prosjektet med å gjennoppbygge trinn1 av fryselageret som brant i starten av april 2017 kom i gang allerede måneden etter. 5000m2 ferdigstilles i løpet av året. Trinn 2 er planlagt ferdig før sommeren 2018.