TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Øvre Storgate 45, Drammen
Øvre Storgate 45 ligger sentralt i Drammen helt inntil Drammenselva ved nye Øvre Sund bru. Området har gammel verneverdig trehusbebyggelse fra ca 1840.
Det nye tunet vil romme 4 bygninger med i alt 18 stk leiligheter når alt står ferdig. Eksisterende bygning (B) bryggerhuset er rehabilitert samt at det oppføres 2 nye bygg (C+D) i samme stil med underliggende parkeringskjeller.
Eksisterende bygg (A) hovedbygningen som grenser mot Øvre Storgate, består av 4 leiligheter og har ikke vært en del av detaljprosjekteringen i denne omgang. Bygningen rehabiliteres i løpet av 2022. Samlet areal ca 2600m2.
Spesielt med prosjektet er utvendig tørrsprinkler med åpne sprinklerhoder på fasader og takflater mot eksisterende trehusbeggyelsen (Deluge-anlegg)
Vi har prosjektert sanitær-, vannbåren varme- og innvendig- og utvendig sprinkleranlegg.

Anleggene ble overlevert 2017/2018 og 2022.
Energikilde: Fjernvarme
Varmeeffekt: 163kW

Tiltakshaver: PRE Bolig AS
Hovedentreprenør: Entreprenørselskapet Johs. Granås AS
Utførende rørlegger: K VVS AS og BRAVIDA
Oppdragsgiver: K VVS AS og Johs. Granås AS