TOPPSTREK
BRIGHT rådgivende ingeniører
bright_logomeny
Måleteknisk lab, Kongsberg
Måleteknisk lab, bygg 74 på Kongsberg Teknologipark med et areal på ca 260m2 inkl kontorer. Bedriften kalibrerer måleteknisk utstyr i 3 stk laboratorier med følgende klimakrav: 20∞ ±1,5∞, ±1,0∞ og ±0,5∞.
Vi har prosjektert luftbehandlingsanlegget med tilhørende avfuktning og befuktning.
Luftmengdebehov: 2700m3/h

Anlegget ble overlevert i 2015.

Tiltakshaver/oppdragsgiver: GKN Aerospace Norway AS
Leietager: KIWA Teknologisk Institutt AS
Utførende ventilasjonsentreprenør: GK Norge AS